Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.10- Create Rebar Detail 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Create Rebar Detail

Create Rebar Detail Lệnh Ra thép Rebar chi tiết cho bản vẽ thi công trong bộ công cụ tiện ích của Trung Tâm Revit NPD.

Lệnh này sử dụng rất đơn giản. trong mặt cắt  thép chi tiết của cấu kiện, chỉ cần chọn lệnh, chọn thanh thép rồi chọn vị trí đặt thanh thép chi tiết được trích ra.

Khi thanh thép bị thay đổi, cần thực hiện lại thao tác như trên để cập nhật, chỉ khác là không cần tìm chọ đặt lại thanh thép. (Để tối ưu phần cưng, lệnh này không đặt ở chế độ cập nhật tự động)Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập