Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.2.3) Lưu dữ liệu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Việc tổ chức dữ liệu trên máy tính lẽ ra thuộc nội dung của phần tin học cơ bản, do sự  thiếu quan tâm đến công tác quản lý của người Việt nên người dùng máy tính hầu như không biết cách tổ chức dữ liệu cho khoa học. Vì thế mục này nhắc nhỡ người học Revit cần đặc biệt quan tâm để làm việc hiệu quả.
Lưu và tổ chức dữ liệu trên máy tính là công việc rất quan trọng, mặc dù không tốn nhiều thời gian nhưng do thói quen làm việc thiếu hệ thống, làm cho xong việc gấp,..điều đó ngược lại làm cho hiệu xuất công việc rất thấp. 

· Dữ liệu dự án (*.RVT, và các loại file hỗ trợ khác)

-      Trường hợp làm việc độc lập (khi thực hiện bài tập hoặc khi làm việc một mình):

o   Lưu dữ liệu vào thư mục CongTrinh_Local\[tên công trình].

Ví dụ : D:\CongTrinhLocal\BietThu_NguyenThanhHang_Q3

-      Trường hợp làm việc nhóm (trong mạng nội bộ - LAN)

Lưu dữ liệu trên hệ thống thư mục máy chủ được tổ chức bởi nhóm trưởng, sẽ trình bày trong nội dung giáo trình Trung Cấp.

Khi mới khởi tạo dự án, mõi lần lưu File *.rvt sẽ tự động sinh ra một file *.0001.rvt để dự phòng (Backup). Số lượng có thể đìều chỉnh trong hộp thoại Option của tác vụ Save nhưng mặc định là 20.

Khi file được tạo Work set thì dự án sẽ không sinh ra file Backup nữa mà tạo 2 thư một Backup nhìn có vẻ gọn hơn.

· File khác

-      Trường hợp làm việc độc lập (khi thực hiện bài tập hoặc khi làm việc một mình):

o   Lưu dữ liệu vào hệ thống thư mục ThuVien_Revit

-      Trường hợp làm việc nhóm (trong mạng môi bộ- LAN)

Lưu dữ liệu vào hệ thống thư mục ThuVien_Revit máy chủ được tổ chức bởi nhóm trưởng, sẽ trình bày trong nội dung chương trình Trung Cấp, chương trình dành riêng cho người quản lý nhóm. Còn với người mới học Revit, hãy làm quen với cách tổ chức và qui ước cơ bản để dễ tiếp cận vowisc cách làm việc nhóm Revit.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập