Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.7- Các tác vụ cơ bản trên View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.7- Các tác vụ cơ bản trên View

à      Các bản sao View

Trừ View đặc biệt là Legend trình bày trong mục 6.3- Tạo chú thích chung, còn lại các loại View đều chỉ được dùng để sắp xếp vào trang in (bản vẽ) một lần duy nhất.

Vì mục tiêu quản lý cho nên Revit không cho phép dùng View để sắp trùng nhiều lần trên cùng hồ sơ dự án. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người dùng cần sử dụng View hơn một lần như các chi tiết điển hình, hình chiếu cơ bản dùng cho bộ hồ sơ khác … thì người dùng phải tạo một bản sao.

Một lý do thường dùng khác để tạo bản sao là người dùng copy nhanh một View để triển khai thành hình chiếu mục khác. Ví dụ copy mặt bằng kiến trúc cơ bản tầng 1 để làm mặt bằng lát gạch của tầng 1.

Có 3 phương thức tạo ra 3 loại bản sao khác nhau:
 

Nhấn phím phải lên View cần Copy trong Project Browser:


 

Hoặc vào View»Create» Duplicate View:

 

Duplicate: Tạo một View mới tự động tại cùng vị trí với View chọn. Bao gồm giới hạn View và các phương thức thể hiện được áp dụng nhưng không bao gồm các đối tượng 2D được tạo riêng trên View này.

Duplicate with Detailing: tạo một bản sao giống hoàn toàn View chọn bao gồm cả các đối tượng 2D, giới hạn View và phương thức thể hiện đã được áp dụng trên đó.

Duplicate as Dependent: Tạo một bản sao giống Duplicate with Detailing nhưng có liên kết 2 chiều với bản gốc, Dependent là phụ thuộc. Chỉ có giới hạn theo phương XY là độc lập. Loại bản sao này vô cùng hữu ích khi dùng tách một View quá lớn thành nhiều View nhỏ hơn để bố cục trên bản vẽ.

Lưu ý: đối với hình chiếu bằng, không thể copy mặt bằng tầng này để sửa thành mặt bằng tầng khác, vì các liên kết cốt cao độ trong hình chiếu bằng không thể thay đổi.

à      Các lệnh cơ bản

Chọn một View trong mục View của Project Browser, nhấp chuột phải để mở Menu tắt:

. Mở View chọn.

. Đóng View chọn.

. Tìm View có chứa vị trí cắt của View đang chọn.

. Mở quyền chỉnh sửa trong Workset. (Làm việc nhóm).

. Copy ViewTemplate đến View chọn. (Xem mục 5.6.3- Cách sử dụng View Template).

. Tạo View Template từ View chọn. (Xem mục 5.6.2- Tạo View Template)

. Tạo bản sao của View (xem mục trên).

. Chuyển đổi bản sao phụ thuộc thành bản sao độc lập.

. Chuyển đổi bản sao độc lập thành bản sao phụ thuộc.

.  Lưu ảnh đã kết xuất trong mục Render vào kho ảnh của dự án (trong kho chứa các ảnh import từ ngoài vào)

.  Xóa View chọn. Lưu ý: View là đối tượng 2D, khi xóa thì sẽ mất các đối tượng 2D được tạo trên View đó, không mất đối tượng 3D.
.  Copy View vào bộ nhớ Clipboard.

.   Đổi tên View chọn.

.   Hai phương thức chọn đối tượng.

.   On/Off hộp thoại Properties (Ctrl+1).

.   Lưu View sang một dự án mới.

.   Chức năng tìm kiếm trong Project Browser.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập