Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.1- Mặt bằng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.1- Mặt bằng
Mặt bằng là hình chiếu bằng của dự án, hình chiếu của các cấu kiện trong một giới hạn không gian nhất định (thường là từng tầng) lên một mặt phẳng chiếu hay mặt phẳng cắt (Cut) song song với mặt đất. Vị trí của mặt phẳng chiếu phụ thuộc vào từng loại mặt bằng. Nếu là mặt bằng nền thường cao trên bục cửa sổ (> 1,0m); Mặt bằng Trần thường cao trên đầu cửa đi (>2m).
Các bạn mới học Revit thường bối rối với các loại mặt bằng. Các bạn cần tìm hiểu đầy đủ chức năng từng loại và cách tạo ra nó. Nhất là sự hiển thị các đối tượng trong mặt bằng, vấn đề này có thể làm giảm sự kiên nhẫn của nhiều bạn.

Hình chiếu bằng là đối tượng 2D được chiếu từ mô hình 3D. Như vậy trước tiên phải tạo các lưới cao độ (là đối tượng 3D). Lưới cao độ không đơn giản là một đường thẳng nhìn thấy trên mặt đứng hay mặt cắt.

Lưới cao độ là một mặt phẳng!

Lưới cao độ tạo mặt phẳng làm chuẩn để định vị và liên kết các cấu kiện xây dựng.

Ví dụ sàn lầu 1 là một cấu kiện sàn (Floor) dùng mặt phẳng lầu 1 làm chuẩn để định vị và tồn tại.

Height Offset From Level=0.0 là cao độ tương đối so với lưới cao độ lầu 1.

Nếu thay đổi biến của tham số Level thì cấu kiện sàn sẽ di chuyển đến cao độ mới.

Xóa lưới cao độ này thì cấu kiện sàn cũng bị xóa luôn.
Học Revit khác với với học các môn đồ họa khác, việc học Revit phải đồng thời với việc học chuyên môn để hiểu rõ cách thức thể hiện hình chiếu. Đối với mặt bằng: MB sàn nhìn xuống, mặt bằng trần nhìn lên, mặt bằng kết cấu dùng cho bộ môn kết cấu...

Vào View» Create» Plan Views

Có 3 loại mặt bằng: Mặt bằng nền (Hướng nhìn xuống) của kiến trúc, Mặt bằng kết cấu và Mặt bằng trần hướng nhìn lên.

à      Tạo mặt bằng

- Chọn đối với bản vẽ mặt bằng nền thuộc bộ môn kiến trúc hay MEP.

- Chọn  đối với bản vẽ mặt bằng nền thuộc bộ môn kết cấu.

- Chọn  đối với bản vẽ mặt bằng trần cho tất cả các bộ môn.

. Tên loại mặt bằng. Ví dụ, MB CoBan, MB BoTriCua, MBLatgach, …

Loại mặt bằng chỉ dùng cho việc quản lý.

.  Chỉnh sửa hay tạo loại mặt bằng mới. Xem thêm việc này trong phần Quản Lý Hệ Thống.

. Danh sách các lưới cao độ 3D đã được tạo trong không gian dự án bằng lệnh:

                Architect» Datum»Level

trên mặt mặt cắt hay mặt đứng.

. Ẩn hay hiển thị những lưới cao độ trong danh sách đã từng được tạo trong bộ môn đang triển khai.

Lưu ý tham số Discipline (Bộ môn) trong Properties của View vừa tạo. Biến này được cài mặc định trong từng Plan Type hoặc trong Options » General » View Option. Phải kiểm tra và chọn lại ngay sau khi tạo nếu thấy chưa đúng để nó sắp xếp đúng vị trí trong Project Brosew.

- Cài đặt Plan Type:

.  Loại Family hệ thống

.  Kiểu mặt bằng

.  Nhãn dùng khi Callout. Chọn nút nhỏ bên phải để thiết kế hay sửa nhãn.

.  Ký hiệu tham chiếu khi Callout

.  View template dược sử dụng

.  Cách sử dụng View Template:

Chọn: link

Bỏ chọn: Copy

- Tạo mặt bằng kiến trúc cơ bản: 

- Tạo mặt bằng trần kiến trúc:

 

- Tạo mặt bằng dầm sàn kết cấu: 

- Tạo mặt bằng cho bộ môn MEP: 

Giống như tạo mặt bằng kiến trúc nhưng lưu ý View Template hay tham số bộ môn (Discipline)  .

à      Các tham số cần lưu ý trong hình chiếu bằng:
- View Range: Giới hạn view theo phương phương góc mặt bằng. Một số đới tượng sẽ không thấy nếu Bottom, Cut hay Top không đúng.
- Underlay: Mặt bằng khác tham chiếu vào, hiển thị mờ phía dưới
- View Template: View mẫu áp dụng cho mặt bằng hiện tại. Nếu khác None thì có thể không thể vô hiệu nhiều lệnh điều khiển hiển thị đối trượng trong View.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập