Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.3- Mặt cắt 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.3- Mặt cắt

Vào View» Create» Section

Có hai loại mặt cắt được tạo:

Một loại cắt toàn bộ công trình (Section) và loại cắt trong giới hạn của lưới cao độ mà View hiện hành đang tham chiếu (Detail View) để làm bản vẽ chi tiết. Hai loại này được chọn tại danh sách Type trên hộp thoại Properties và không thể thay đổi sau khi tạo.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập