Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.5- Hình chiếu 3D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.5- Hình chiếu 3D

Hình chiếu mà mặt phẳng chiếu có thể đặt ở bất kỳ góc nhìn nào để thấy được nhiều mặt của mô hình.

Dù nói rằng hình chiếu 3D nhưng bản chất vẫn là đối tượng 2D.

à      Hình chiếu song song
 Vào View» Create» Default 3D View

Các hình chiếu trục đo được nhìn ở các góc độ khác nhau là một lợi thế của phần mềm đồ họa 3D. Nó không những giúp cho người vẽ dễ dàng kiểm soát các cấu kiện được dựng mà còn giúp cho người đọc bản vẽ nhanh chóng hiểu được tổng thể của cấu kiện hay công trình.

 

Lưu ý: Khi tạo hình chiếu 3D, chương trình tự động tạo tên {3D} trong nhóm 3D View ở bộ môn được cài mặc định trong Options» Genreral» View Options. Nếu tên này chưa được sửa thành tên khác bởi người dùng thì chương trình mở View này lên chứ không tạo mới!

à      Camera
 Vào View» Create» Camera

Hình chiếu bằng Camera là dạng hình chiếu theo luật phối cảnh. Loại này dùng tạo các khung hình để render và kết xuất ảnh, Video.

Camera có thể tạo từ bất cứ View nào nhưng tốt nhất nên tạo từ các mặt chiếu bằng.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập