Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.2.4- Dùng Family 2D - Tag để chú thích thông tin lấy từ vật liệu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.2.4- Dùng Family 2D- Tag để chú thích thông tin lấy từ vật liệu

Cách tạo ký hiệu (Tag) xem trong mục 3.5.2- Vẽ đối tượng 2D thông qua Family

Chương trình Revit tự đọc thông tin từ vật liệu được gán vào đối tượng mô hình và hiển thị ra bản vẽ.

- Hãy hình dung rằng vật liệu cũng là một loại đối tượng.

- Đối tượng vật liệu được gán vào từng lớp cấu trúc cấu kiện. Mỗi lớp cấu trúc có thể là một khối hay nhiều khối được gán cùng một loại vật liệu tùy theo loại Family hệ thống hay Family ngoài được định nghĩa.

- Loại Family 2D dùng cho việc đọc thông tin vật liệu cũng giống loại Family đọc thông tin cấu kiện. Tuy nhiên, mỗi loại Family có “bộ dò” riêng để nhận biết đối tượng cần đọc.

- Mô hình minh họa quy trình thiết kế thông tin bên dưới cho thấy vật liệu là một loại đối tượng gán vào trong khối của cấu kiện:

Để sử dụng Family chú thích vật liệu dùng Material Tag:

 

 Annotate»Tag»Material Tag (TG)

Chú ý thanh Option Bar, xem mục 06.2.3- Dùng Family 2D - Tag để chú thích thông tin lấy từ mô hình.

Trỏ chuột vào bề mặt có gán vật liệu. Trong trường hợp bề mặt chưa gán vật liệu hay thông tin trong trường Description của vật liệu bị rỗng thì nhãn sẽ hiển thị dấu chấm hỏi (?).

 

Thông tin này có thể sửa trực tiếp tại nhãn, Revit sẽ cập nhật ngược vào thông tin vật liệu.

Thông tin trong nhãn vật liệu có thể chọn tham số khác như Comment hay bất cứ trường nào thuộc nhóm thông itn dữ liệu. Xem mục 4.5.1- Thiết kế vật liệu. Ngoài ra có thể dùng Keynote để thay thế cho việc dùng nhãn vật liệu.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập