Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.2.2- Viết chú thích dạng số rồi liệt kê số, chú giải ở một góc bản vẽ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.2.2- Viết chú thích dạng số rồi liệt kê số, chú giải ở một góc bản vẽ

Dùng chú thích dạng số hay mã số để đưa chú giải chi tiết ra ngoài bản vẽ. Ký hiệu mã số được định nghĩa giống như một Block có thuộc tính bằng Family Template:

Metric Generic Annotation.rft

Cách thiết kế một Family 2D xem chi tiết trong mục 3.5.2- Vẽ đối tượng 2D thông qua Family

Thiết kế hình dạng, tham số số hiệu (SH), tham số bán kính (r).

Lưu ý 3 tham số trong hộp thoại Propertiestrong môi trường Family.

Sau khi thiết kế xong, lưu vào ổ cứng, đồng thời tải vào dự án bằng lệnh Load into Project:
 

 

Loại Family này lưu trong Annotation của mục Family. Chọn và kéo ra View hiện hành, xem trên Properties để sửa số hiệu, hoặc chọn hai lần vào đối tượng để sửa trực tiếp.

Chú thích dạng số dùng phổ biến trong các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt đứng công trình hay các vị trí phụ trong mặt bằng kiến trúc như các hộp gen, các cấu kiện phụ như lan can, tay vịn, nắp hố ga…

Việc chú thích như vậy giúp bản vẽ trông sạch sẽ và rõ ràng hơn, thống nhất cho nhiều bản vẽ.

 

Cách làm này tương tự như tạo một Block. Nhưng thiết kế bằng Family sẽ giúp gán được tham số để điều khiển trong nhiều trường hợp cần thiết.

 

Sau đó tạo một bản chú thích dùng Legendđể kéo ra góc bản vẽ để chú thích cho số hiệu.

Cách tạo chú thích kiểu Legend xem mục6.3- Tạo chú thích chung (Legend)

 

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập