Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.2.1- Viết chữ trực tiếp và trỏ vào đối tượng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.2.1- Viết chữ trực tiếp và trỏ vào đối tượng

Vào Annotate»Text.

Viết chữ chú thích theo cách này giống như các phần mềm đồ họa khác. Thông tin độc lập với mô hình. Có thể viết, định dạng kiểu chữ, kích thước chữ và cách tạo các mũi tên trỏ đến đối tượng.
 

Các kiểu mũi tên, định dạng, canh lề…

Cách tạo chữ và định dạng xem trong mục 3.5.1- Vẽ đối tượng 2D trực tiếp trên View

 

C Loại chữ viết trực tiếp này không có liên kết với thông tin mô hình.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập