Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.1- Thông tin dự án trong file Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.1- Thông tin dự án

Các bạn mới tiếp cận Revit cần chú ý loại thông tin chung này. Không gống như CAD, các thông số trên bản vẽ, khung tên như tên dự án, địa chỉ, ...của CAD là rời rạc trong khi thông tin trong file Revit là thống nhất và được gán vào tại hộc thoại Infomation Manager.
Khi thông tin tạiđây thay đổi, toàn bộ thông tin trên các bản vẽ (Sheet, Layout) đề được thay đổi theo một cách đồng bộ.
Vào menu Manager\Project Iformation:


Các tham số thông tin trong dự án được quản lý như những thông tin chung cho toàn dự án. Tham số này được truy xuất trong Family title block, loại tạo khung tên cho bản vẽ.

Ngoài các tham số cơ bản, người dùng có thể tạo thêm tham số cho loại thông tin này. Nếu muốn liên kết vào khung tên thì phải tạo dưới dạng tham sốShared.

Ngay khi khởi tạo dự án, việc đầu tiên người dùng phải làm là chỉnh sửa thông tin này cho chính xác, bước tiếp theo là chọn khổ giấy, khung tên được duyệt.

Nhóm tham số Energy Setting phục vụ cho việc tính toán. Nếu ứng dụng Revit vào việc tính toán thì cần bấm vào Edit để sửa nhóm thông tin này.

 


C Sau khi khởi tạo dự án cần kiểm tra các điểm gốc dự án. Xem mục Phân biệt các loại tham số là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho việc thiết kế Family đáp ứng được yêu cầu người dùng

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập