Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.2- Import file 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.2- Import file

à      Khái niệm về Import dữ liệu từ file Revit

Một file dự án nhận dữ liệu từ một file dự án khác và biến thành dữ liệu của nó, đó là cách Import dữ liệu Revit.

Muốn lấy dữ liệu của một dự án khác, người dùng cần phân biệt ba nhóm dữ liệu: đối tượng cơ bản của dự án (Project Standars), đối tượng có thể tải từ bên ngoài và đối tượng đã dựng trong dự án.

.    Nhóm đối tượng cơ bản:

Những đối tượng này có thể copy từ dự án này sang dự án khác bằng cách thông thường là Copy/Paste nhờ Clipboard (Ctr+C; Ctr+V) hay Load Family.

Tuy nhiên, nếu một đối tượng thành phần của dự án khác được copy sang thì các đối tượng cơ bản chứa trong đối tượng đó sẽ tự động được copy theo. Ví dụ, một bức tường (Wall) được Copy/Paste từ dự án khác thì cả kiểu tường (Walltype) sẽ copy theo.

Các đối tượng thuộc nhóm cơ bản gồm:

- Kiểu Family - Family types: chỉ có những kiểu Family hệ thống như tường (Wall), sàn (Floor)…

- Các thiết lập về đường nét, vật liệu, View Template và kiểu cấu trúc đối tượng (Line Weights, Materials, ViewTemplates, and Object Styles)

- Tập hợp tham số thiết lập chung của các bộ môn MEP (Mechanical Settings and Electrical Settings)

- Tham số thiết lập kiểu đối tượng 2D (Annotation Styles, Color Fill Schemes, And Fill Patterns)

- Tham số thiết lập công việc in ấn (Print Settings)

.    Nhóm  đối tượng tải ngoài:

Các đối tượng được định nghĩa riêng bằng Family Template và lưu trữ bên ngoài dự án, khi cần sẽ được tải vào dự án bằng lệnh Load Family.

- Ngoài những kiểu Family thuộc nhóm đối tượng cơ bản, hầu hết các kiểu Family còn lại đều là nhóm đối tượng tải ngoài.

.    Đối tượng Thành Phần trong dự án:

Những Family đã được dùng trong dự án. Theo mô hình tiến trình thực hiện công việc dự án bằng Revit, trong file dự án có một kho (thư viện) chứa các kiểu Family.

Khi vẽ, người dùng chọn kiểu Family có sẵn đó và lắp đúng vào vị trí thiết kế. Những đối tượng như vậy gọi là đối tượngThành Phần trong dự án, tức là dữ liệu được tạo ra cho dự án. Nó được chia làm hai nhóm nhỏ: Family 3D và Family 2D. (Việc chia nhóm như vậy chỉ mang tính tương đối để dễ hình dung tính năng của các lệnh Import, nếu phân tích chi tiết sẽ rất dài và khó nhớ)

Cách Import nhóm đối tượng cơ bản được giới thiệu trong mục  2.1.3.

 Trong mục này hướng dẫn cách import nhóm đối tượng tải ngoài và nhóm đối tượng Thành Phần của dự án.

à      Import nhóm đối tượng Tải Ngoài

Thư viện chứa đối tượng tải ngoài dùng cho Revit chứa trên ổ cứng và cần được tổ chức tốt để việc tìm kiếm tiết kiệm thời gian. Xem cách tổ chức thư viện trong mục 7.5- Tổ chức, khai thác thư viện cấu kiện bên ngoài.

Vào Insert»Load from Library»Load Family

Chọn một file Family *.rfa để tải vào. Sau khi tải vào, đối tượng này vẫn còn nằm trong thư viện. Để sử dụng nó, người dùng phải sử dụng lệnh tạo đối tượng tương ứng để lắp vào vị trí thiết kế.

Lệnh Load Family xuất hiện nhiều nơi. Ngoài Menu Insert lệnh này thường xuất hiện trong các hộp thoại PropertiesType(khi người dùng đang định nghĩa kiểu đối tượng) hay trong các thông báo khi một lệnh tạo đối tượng tự động theo sau một lệnh chính nào đó. Ví dụ sau khi tạo đối tượng thép sàn, chương trình tự động tạo ký hiệu và nhãn cho thép, nhưng trong thư viện chưa có loại Family này, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Yes: Bắt đầu đi tìm và tải Family thiếu (phải tải đúng loại Family mà chương trình đang cần).

No: Bỏ qua, để tải và tạo đối tượng này sau.

Chỉ có lệnh Load Family tải Menu Insert là cho tải bất cứ Family nào. Còn lại phải tải đúng loại Family đang cần!

 

Loại Family tải ngoài này có thể được tạo từ Family mẫu (FamilyTemplate), từ lệnh Edit Family trong dự án hay lệnhSave Family trong mục Family ở Project Browser.

à     Import nhóm đối tượng Thành Phần của dự án

Các đối tượng này đã được dùng ở một dự án khác, đối với mỗi loại dữ liệu có cách tải khác nhau:

- Tải đối tượng 3D

Vào Insert»Load from Library»Load as Group

.      Bao gồm các đối tượng 2D trên View kèm theo.

.      Bao gồm lưới cao độ.

.      Bao gồm lưới trục.

Thông thường chỉ những đối tượng 3D được xuất ra file dưới theo cách Group to Save thì khi tải vào mới khả dụng. Còn tải nguyên một dự án nào đó vào dự án đang làm thì chỉ làm “rác“ dự án rất khó xử lý!

- Tải đối tượng 2D.

Tải đối tượng 2D phân ra hai nhóm nhỏ: nhóm các View 2D và nhóm các đối tượng 2D.

Nhóm View 2D: bao gồm Drafting View (View mở rộng chỉ chứa đối tượng 2D), Legends (Chú thích), Schedules (bảng thống kê), Sheets (Trang in, bản vẽ). Riêng Schedule thì chỉ có thể tải vào cấu trúc của bảng, không tải nội dung!

Nhóm đối tượng này được tải khi người dùng muốn kế thừa chúng từ dự án khác, rất hữu dụng.

 Vào Insert»Import»Insert from File» Insert Views from File

.    Danh sách chọn nhóm đối tượng. Nhóm này dùng lọc danh sách hiển thị bên dưới.

-   Hiển thị đối tượng View và Sheet.

-   Chỉ hiển thị đối tượng DraftingView.

-   Hiển thị Shedule và Report

-   Chỉ hiển thị Sheet.

 

.    Danh sách đối tượng được liệt kê theo nhóm trong mục 1.

.    Xem nội dung minh họa đối tượng.

Sau khi OK, những đối tượng thuộc loại nào sẽ được Import vào và sắp xếp vào loại đó trong Project Browser.

Nhóm đối tượng 2D: bao gồm những đối tượng 2D trên các View. Cần lưu ý rằng những đối tượng 2D trên View có liên kết với các đối tượng 3D thì chúng sẽ không thể tải vào vì mất liên kết. Ví dụ đường kích thước. Tuy nhiên, một số đối tượng 2D có thể tự liên kết với đối tượng mới trong dự án như chú thích vật liệu, ký hiệu cấu kiện …

Nhóm đối tượng này tải dữ liệu 2D vào View hiện hành. Chủ yếu cần công cụ này để kế thừa các dữ liệu 2D trong Drafting View.

Vào Insert»Import»Insert from File» Insert 2D elements from File

Sau khi tải vào, người dùng cần xác định một điểm để định vị đối tượng trong View hiện hành.

à      Import file CAD

 Vào Insert»Import»ImportCAD

Các tùy chọn trong quá trình thực hiện giống như lệnh Link CAD. Lệnh này copy toàn bộ dữ liệu của file CAD theo yêu cầu vào trong dự án. Người dùng có thể chỉnh sửa loại dữ liệu này:

-    Xóa bớt lớp (Layer). Tương tự như việc chọn lớp khiImport vào.

-    Phá vỡ khối (Nổ-Explode). Những đối tượng 3D dạng mặt (Face) sẽ không tồn tại trong môi trường Revit.

-    Truy vấn đối tượng. Giúp người dùng đọc thông tin của từng đối tượng chi tiết trong đối tượng Import khi chưa bị Explode.

 

Phá vỡ đối tượng có hai cấp độ:

-     Phá vỡ từng phần, từng cấp. Vì có thể nhiều đối tượng dạng Block bên trong Block lớn hơn.

-     Phá vỡ toàn bộ, tất cả các cấp Block bên trong.

 

Truy vấn đối tượng. Chọn lệnh Query và chọn đối tượng cần truy vấn, bảng mô tả thông tin đối tượng hiển thị. Thông tin người dùng thường quan tâm nhất là Layer.

Revit đọc được cấu trúc dữ liệu của file ngoài Import vào và quản lý rất tốt. Người dùng có thể khai thác dữ liệu file ngoài dễ dàng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập