Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1.1- Đối tượng mô hình 3D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1.1-   Đối tượng mô hình 3D♦  Đối tượng 3D hữu tínhLà đối tượng được định nghĩa thuộc loại cấu kiện nhất định, có thuộc tính riêng của loại cấu kiện đó. Thông tin chứa trong mô hình là thông tin đặc trưng cho cấu kiện và cấu trúc thông tin chứa trong mô hình đó được gọi là mô hình BIM (Tác giả gọi là khối hữu tính)

♦ Đối tượng 3D vô tính
Là đối tượng không có thuộc tính riêng cho bất cứ loại cấu kiện nào. Nó đơn giản chỉ là một khối hình học cũng giống như những đối tượng của AutoCad, 3D MaxSketchup… Muốn sử dụng cho loại cấu kiện gì cũng được nhưng không có thông tin đặc trưng cho loại cấu kiện đó. Đối tượng này gọi là Massing (Tác giả gọi là khối vô tính) 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập