Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1.3- Đối tượng data 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1.3-     Đối tượng data (Thông tin, dữ liệu)

à      Thông tin Project

Là thông tin chung chứa trong dự án. Thông tin này thường dùng truy xuất trong khung tên bản vẽ bao gồm thông tin dự án, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế…

Vào Manage»Setting»Project Information

Các chương trình đọc xuất dữ liệu cũng dựa vào thông tin dự án để xác định các thông chi tiết khác.

à      Thông tin của đối tượng đồ họa

Thông tin được chứa trong từng đối tượng đồ họa 3D, 2D hay Family. Trong bất kỳ đối tượng đồ họa nào của Revit cũng chứa rất nhiều tham số có thể truy xuất hoặc ẩn phía bên trong. Các tham số có thể là những thông tin chỉ để đọc, tham chiếu, cũng có thể là những thông tin dùng để chỉnh sửa đối tượng.

Các giá trị của thông số đó chính là thông tin của đối tượng đồ họa. Điểm ưu việc của Revit là cung cấp công cụ để khai thác thông tin đó và hiển thị thống nhất trên các hình chiếu. Các công cụ bao gồm nhãn, ký hiệu, Keynote, bảng thống kê…


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập