Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1.2- Đối tượng 2D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1.2-     Đối tượng 2D

❖ Chữ chú thích, đường kích thước, nhãn

Nhãn, kích thước, chữ là các đối tượng hiển thị thông tin trên hình chiếu (View). Trong một bản vẽ ngoài những đối tượng đồ họa, còn có một lượng lớn các đối tượng thông tin diễn giải để phối hợp truyền tải thông tin cho người đọc. Có trường hợp chỉ cần vài nét vẽ là diễn tả được nhiều thông tin đối tượng, nhưng cũng có trường hợp chỉ cần vài dòng chữ là có thể diễn tả được nhiều hơn vẽ cả trang giấy.

Một hồ sơ dự án có nhiều hình chiếu ở nhiều góc nhìn khác nhau. Một đối tượng ở nhiều hình chiếu khác nhau có hình dạng đồ họa khác nhau nhưng nhiều thông tin mô tả trong mô hình thì giống nhau như số hiệu, vật liệu, keynote…Những thông tin này cần được lặp lại nhiều lần trên các hình chiếu. Muốn cho thông tin này được thống nhất thì nó phải được gán trên một đối tượng duy nhất là mô hình đối tượng. Các nhãn 2D được thiết kế để đọc thông tin từ mô hình hiển thị ra các hình chiếu, mô hình này gọi là B.I.M của Revit.
 Trích đoạn mặt bằng


Trích đoạn mặt bằng

Các thông tin được lấy từ mô hình hiển thị đồng bộ trên mặt bằng và mặt cắt.

❖ Đối tượng đồ họa 2D

Đối tượng đồ họa 2D là các đường nét, hình ảnh chiếu từ mô hình 3D hoặc được vẽ thêm trên hình chiếu.

Các đường nét được chiếu từ mô hình 3D do Revit tự động xuất ra, người dùng cần phải định dạng lại cho phù hợp với qui ước thể hiện, cách làm đó xem trong phần kỹ thuật View. Đường nét vẽ thêm trên hình chiếu là những đối tượng không liên kết với mô hình 3D. Theo nguyên tắc của Revit thì những đường như vậy cần phải hạn chế. Nhưng trong thực tế, do giới hạn của phần cứng cũng như phiên bản phần mềm chưa đáp ứng hết được việc dựng mô hình 3D một cách chi tiết, vì thế, người dùng phải phối hợp giữa việc dựng mô hình 3D với việc vẽ thêm đối tượng 2D sao cho tối ưu.

Ví dụ mặt cắt kiến trúc công trình, ngoài hình chiếu xuất tự động từ cấu kiện 3D cột, dầm, tường…người dùng phải vẽ thêm miền 2D (Region) để che khuất nhanh phần dưới mặt đất và định dạng độ rộng nét ranh giới theo yêu cầu.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập