Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.6- Loại View mở rộng (Drafting View) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.6- Loại View mở rộng (Drafting View)

Drafting View cũng được xếp trong mục View nhưng không nên hiểu nó là hình chiếu mà chi là những bản vẽ mở rộng không liên kết với mô hình. Loại bản vẽ này rất hữu ích cho việc xây dựng các chi tiết điển hình về cấu tạo, hay thông tin chung của dự án…

Cách tạo và ứng dụng View này xem trong mục 6.3.3 – Tạo chi tiết điển hình

Ngoài ra còn có các đối tượng có thuộc tính tương tự như Drafting View là Legends, Shedules, Sheets. Trong một số trường hợp, Revit xem các đối tượng này như là View.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập