Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.2.4- Trích đoạn 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.2.4- Trích đoạn

Vào View» Create» Callout

Trích đoạn thực chất là một vùng giới hạn nhỏ của mặt bằng, mặt đứng hay mặt cắt. Vùng giới hạn này không đứng độc lập mà được tham chiếu đến một vị trí cụ thể trên hình chiếu khác cho nên gọi là Callout (Gọi ra- trích đoạn, phóng lớn và chi tiết hơn).

à      Trích đoạn cơ bản

Nếu trích từ mặt bằng thì chọn kiểu Floor Plan.

Nếu trích từ mặt đứng, mặt cắt thì chọn kiểu Section.

          

à      Trích đoạn chi tiết

Tại bất kỳ hình chiếu nào, khi trích đoạn với kiểu Detail View thì trích đoạn được tạo ra đều được xếp vào kiểu chi tiết (Detail View).

  Trích đoạn kiểu Detail View hiển thị


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập