Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.1.1- Lợi ích của việc sử dụng phần mềm Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

1.1.1 - Lợi ích của việc sử dụng phần mềm Revit

Description: K:\A.PHONG KINH DOANH\11-TONG HOP\11.1-CHI LOAN-VIEC RIENG\SUU TAM\HINH ANH\Teamwork2.jpgNâng cao tính đồng bộ và chính xác của hồ sơ. Mức độ ăn khớp giữa các hình chiếu của công trình trên bản vẽ rất cao, tùy thuộc vào phần trăm sử dụng mô hình trong bản vẽ. Đặc biệt khi có sự điều chỉnh ý tưởng thiết kế và sự phối hợp giữa các bộ môn.

Description: K:\A.PHONG KINH DOANH\11-TONG HOP\11.1-CHI LOAN-VIEC RIENG\SUU TAM\HINH ANH\Timemanagement1.jpgHệ thống ký hiệu được quản lý chặt chẽ và thống nhất.  Việc quản lý hệ thống ký hiệu đơn giản mà không phải mất nhiều thời gian. Hồ sơ vẽ bằng REVIT sẽ dễ dàng xuất bảng thống kê, xuất khối lượng dự toán... Ví dụ có thể xuất sang chương trìnhdutoanonline.com chỉ trong vài phút.

Rút ngắn thời gian. Thời gian triển khai cực kỳ nhanh chóng nếu bạn đã có đủ dữ liệu chuyên ngành và thư viện cần thiết. Chỉnh sửa dễ dàng, nhanh chóng và đồng bộ hồ sơ.

Description: K:\A.PHONG KINH DOANH\11-TONG HOP\11.1-CHI LOAN-VIEC RIENG\SUU TAM\HINH ANH\Teamwork7.jpgSố lượng nhân sự ít và dễ tuyển dụng. Học sử dụng Revit rất nhanh và tạo ra sản phẩm dễ dàng. Đó là một ưu thế lớn cho doanh nghiệp.

Chi phí quản lý thấp. Dễ quản lý công việc và nhân sự.

Phối hợp dễ dàng. Ba bộ môn Architecture, Structure, MEP của Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra sản phẩm hay bộ hồ sơ dự án hoàn chỉnh.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập