Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.3- Dùng bộ lọc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.3.3- Kỹ thuật chọn đối tượng: Dùng bộ lọc

- Trong nhiều trường hợp, một số đối tượng cần chọn nằm trong vùng có nhiều đối tượng khác thì nên dùng bộ lọc để chọn. Phương thức này cần phối hợp với cách dùng chuột trái quen cửa sổ chọn.
- Quét chuột tạo window chọn nhiều đối tượng có chứa đối tượng cần chọn, bấm nút lệnh

Chọn lệnh trong Menu ngữ cảnh phía trên.

Chọn lệnh trong Menu ngữ cảnh phía dưới.

Hộp thoại chứa các loại đối tượng được chọn mở:

1.  Bỏ chọn tất cả.

2.  Chọn lại những loại cần chọn

3.  OK/Apply để bỏ những đối tượng không muốn chọn.

 

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập