Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.1- Dùng chuột trái chọn trực tiếp 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.3.1- Kỹ thuật chọn đối tượng: Dùng chuột trái chọn trực tiếp

- Rê chuột vào đối tượng, đối tượng được định vị sẽ đổi màu. Bấm chuột trái để chọnmột đối tượng.

- Phối hợp phím TAB: Rê chuột vào vùng có nhiều đối tượng gần nhau, lần lượt nhấn phím TAB nhiều lần để xác định đối tượng cần chọn. Bấm chuột trái để chọn.

- Chọn bằng Window (bấm chuột tại một điểm trống, kéo qua điểm khác nhả chuột để tạo cửa sổ chọn):

·    Rê chuột từ trái qua để chọn những đối tượng trong cửa sổ.

·    Rê chuột từ phải qua để chọn những đối tượng trong hoặc có một phần bên trong cửa sổ.

Phối hợp bộ lọc để loại những loại đối tượng không mong muốn

- Giữ phím Ctr  để chọn thêm đối tượng.

- Giữ Phím Shift để bỏ bớt đối tượng đã chọn.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập