Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.5- Chọn đối tượng bằng chỉ số ID 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.3.5- Kỹ thuật chọn đối tượng: Chọn đối tượng bằng chỉ số ID

à      Mỗi đối tượng trong dự án được Revit quản lý dựa vào chỉ số ID giống như số “Chứng minh”.

Số ID giúp chọn đối tượng mà không cần phải nhìn thấy hay rê chuột vào đối tượng. Vì Revit quản lý tất cả đối tượng của dự án chỉ trong một vài file dữ liệu cho nên số lượng đối tượng trong file rất nhiều và trong một số tình huống khó có thể nhìn thấy trực quan được đối tượng cần chọn.

Chọn đối tượng bằng ID ít khi dùng nhưng rất cần trong một số tình huống “hiểm nghèo”, nên biết để “phòng thân”.

Có thể đọc số ID bằng cách chọn đối tượng rồi bấm:

Trong MenuManage, nhóm Inquiry để đọc:

 

Hoặc khi có lỗi xảy ra, Revit báo lỗi cụ thể và chỉ ra đối tượng bằng chỉ số ID.

 

à      Khi biết số ID, chọn số ID bằng cách bấm:
              VàoManage » Inquiry

1 -OK : Chọn đối tượng

2 -Show: Tìm hình chiếu chứa đối tượng và hiển thị.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập