Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.2- Dùng chuột phải 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

2.3.2- Kỹ thuật chọn đối tượng: Dùng chuột phải
- Chọn một đối tượng trong View hoặc Family trong Project Browser:
Bấm phím phải để mở Menu tắt

-  Chọn tất cả đối tượng cùng loại trongView.

-  Chọn tất cả đối trượng cùng loại trong dự án.
 

 - Chọn lại tập hợp đối tượng vừa chọn trước đó

Chức năng này chỉ hiển thị khi có một tập hợp chọn trong bộ nhớ.

-  Nếu tập hợp đang chọn, bấm nút Esc thì sẽ xóa bộ nhớ này.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập