Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.6- Chọn đối tượng dựa vào hình chiếu khác 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.3.6- Kỹ thuật chọn đối tượng: dựa vào hình chiếu khác

- Trường hợp trong hình chiếu đang làm việc đối trượng bị che khuất khó chọn, mở hình chiếu cắt ngang qua đối tượng, (hoặc tạo mặt cắt ngang mới), chọn đối tượng.

- Chuyển qua hình chiếu làm việc để tiếp tục công việc.

- Lưu ý sau khi chọn được đối tượng, chuyển sang hình chiếu làm việc dùng Ctrl+Tab hoặc chỉ kích chuột 1 lần.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập