Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.5.2- Vẽ đối tượng 2D thông qua Family 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.5.2- Vẽ đối tượng 2D thông qua Family

Revit quản lý đối tượng thông qua Family, vì thế các đối tượng 2D được vẽ trực tiếp không đủ thông tin để quản lý mà chỉ mang tính minh họa. Các Family 2D giúp minh họa chi tiết cấu kiện có các tham số được lập trình với mối quan hệ chặt chẽ đến thông tin trong các mô hình 3D. Một số khác giúp hiển thị thông tin dữ liệu trong mô hình 3D ra bản vẽ để diễn đạt các chú thích thuyết minh.

Các ký hiệu lấy thông tin từ mô hình hiển thị tự động ra View như Detail Family, cao độ, kích thước, tên cấu kiện, chú thích vật liệu, key note …

à      Chi tiết 2D (Detail Family)

Vẽ đối tượng 2D trong Family 3D xem mục 3.3.3- Family thiết kế ngoài.

Vẽ đối tượng 2D trong Family 2D dùng cho các chi tiết điển hình gọi là Detail Item:

Thư viện của Revit trong thư mục:

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Libraries\US Metric\Detail Items.

Để tạo ra các file Family 2D này dùng các Family Template:

Metric Detail Item.rft

Chi tiết 2D

Metric Detail Item line based.rft

Chi tiết 2D dạng dãy ghép, ví dụ nắp hố ga.

Chi tiết điển hình cấu tạo bục cửa như một Block:

Chi tiết tiết diện dầm được thiết kế với nhiều tham số cho người dùng thay đổi theo yêu cầu.

Dấu ngắt chi tiết (Break)

Với các tham số điều khiển:

Cách thiết kế tham số xem trong mục 03.3.3- Family thiết kế ngoài.

à      Ký hiệu 2D (Tag Family)

Ký hiệu hay nhãn là những đối tượng 2D diễn đạt thông tin của cấu kiện đồ họa như tên, số hiệu cấu kiện; vật liệu, key note…

Mỗi loại ký hiệu đọc một thông tin của mỗi cấu kiện tương ứng. Ví dụ, số hiệu cửa đi đọc thông tin cấu kiện cửa đi (Door), số hiệu cửa sổ đọc thông tin cấu kiện cửa sổ (Window), số hiệu thép đọc thông tin của thép (Steel Bar)… Vì vậy mỗi ký hiệu có một file mẫu riêng để thiết kế. Giống như mỗi thiết bị thì phải có một xưởng riêng để chế tạo thì mới có đúng công cụ cần thiết cho công việc.

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Family Templates\English\Annotations

 

Thư mục:  Annotations

Metric Callout Head.rft

Ký hiệu trích đoạn

Metric Data Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị truyền dữ liệu

Metric Door Tag.rft

Ký hiệu cửa

Metric Electrical Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện

Metric Electrical Equipment Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện (máy móc, động cơ…)

Metric Elevation Mark Body.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Elevation Mark Pointer.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Fire Alarm Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị báo cháy

Metric Generic Annotation.rft

Ký hiệu 2D chung

Metric Generic Tag.rft

Ký hiệu chung

Metric Grid Head.rft

Ký hiệu lưới trục

Metric Level Head.rft

Ký hiệu lưới cao độ

Metric Multi-Category Tag.rft

Ký hiệu chung

Metric Room Tag.rft

Ký hiệu phòng

Metric Section Head.rft

Ký hiệu mặt cắt

Metric Spot Elevation Symbol.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Telephone Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện thoại

Metric View Title.rft

Tiêu đề hình chiếu trên bản vẽ

Metric Window Tag.rft

Ký hiệu cửa sổ

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập