Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3c- Chọn Template Family thiết kế ngoàicho Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à      Bước 2: Chọn file mẫu (Family Template)

Khi cài đặt Revit, cần chú ý đặt hai thư viện Metric và Canada, trong đó có chứa thư viện các Family mẫu hệ mét.

Trong ví dụ về bộ bàn, có 3 loại Family mẫu có thể dùng:

ü Metric Generic Model floor based.rft: Loại Family này khi load vào dự án cần có đối tượng sàn (Floor) để gắn. Nếu không có sàn thì không đưa vào được vì Floor làm Host để nó liên kết!

ü Metric Generic Model face based.rft:  Loại Family này khi load vào dự án cần có một bề mặt bất kỳ để gắn vào.

ü Metric Generic Model.rft: Loại Family này không cần host. Có thể đặt trong bất cứ không gian nào.

Bấm vào logo Revit  chọn New »Family để mở thư mục chứa file mẫu (Family Template):

Metric Baluster.rft

Trụ lan can

Metric Baluster-Panel.rft

Trụ lan can dạng panel (lan can kính)

Metric Baluster-Post.rft

Trụ lan can dạng cột

Metric Casework wall based.rft

Tủ kệ áp tường, dùng tường làm Host để định vị

Metric Casework.rft

Tủ kệ

Metric Column.rft

Cột kiến trúc

Metric Curtain Panel Pattern Based.rft

Mẫu panel cho khung kính, dùng massing

Metric Curtain Wall Panel.rft

Tấm Panel dùng cho vách kính

Metric Data Device Hosted.rft

Thiết bị MEP

Metric Data Device.rft

Thiết bị MEP

Metric Data Panel.rft

Thiết bị MEP

Metric Detail Item line based.rft

Chi tiết 2D dạng line qua 2 điểm,  dãy ghép, ví dụ nắp hố ga.

Metric Detail Item.rft

Chi tiết 2D

Metric Division Profile.rft

Đường biên dạng

Metric Door - Curtain Wall.rft

Cửa đi cho vách kính - Curtain Wall

Metric Door.rft

Cửa đi cho tường đặc - Basic wall

Metric Duct Cross.rft

Thiết bị MEP

Metric Duct Elbow.rft

Thiết bị MEP

Metric Duct Tee.rft

Thiết bị MEP

Metric Duct Transition.rft

Thiết bị MEP

Metric Electrical Equipment.rft

Thiết bị MEP

Metric Electrical Fixture ceiling based.rft

Thiết bị MEP

Metric Electrical Fixture wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Electrical Fixture.rft

Thiết bị MEP

Metric Entourage.rft

Đối tượng diễn họa, xe người,…

Metric Fire Alarm Device Hosted.rft

Thiết bị MEP

Metric Fire Alarm Device.rft

Thiết bị MEP

Metric Furniture System.rft

Thiết bị nội thất

Metric Furniture.rft

Thiết bị nội thất

Metric Generic Model Adaptive.rft

Mô hình mẫu biến dạng đặc biệt, dùng trong massing

Metric Generic Model ceiling based.rft

Mô hình cấu kiện dùng trần làm Host.

Metric Generic Model face based.rft

Mô hình cấu kiện dùng bề mặt bất kỳ làm Host.

Metric Generic Model floor based.rft

Mô hình cấu kiện dùng sàn làm Host.

Metric Generic Model line based.rft

Mô hình cấu kiện dùng đường làm Host.

Metric Generic Model Pattern based.rft

Mô hình cấu kiện dạng mẫu, dùng trong massing

Metric Generic Model roof based.rft

Mô hình cấu kiện dùng mái làm Host.

Metric Generic Model wall based.rft

Mô hình cấu kiện dùng tường làm Host.

Metric Generic Model.rft

Mô hình cấu kiện tự do.

Metric Lighting Fixture ceiling based.rft

Thiết bị MEP

Metric Lighting Fixture wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Lighting Fixture.rft

Thiết bị MEP

Metric Linear Lighting Fixture ceiling based.rft

Thiết bị MEP

Metric Linear Lighting Fixture wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Linear Lighting Fixture.rft

Thiết bị MEP

Metric Mechanical Equipment ceiling based.rft

Thiết bị MEP

Metric Mechanical Equipment wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Mechanical Equipment.rft

Thiết bị MEP

Metric Parking.rft

Bãi xe

Metric Planting.rft

Đối tượng diễn họa cây.

Metric Plumbing Fixture wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Plumbing Fixture.rft

Thiết bị MEP

Metric Profile.rft

Đường biên dạng. Dùng như một tiết diện ngang để dựng hình.

Metric Profile-Hosted.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric Profile-Mullion.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric Profile-Rail.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric Profile-Reveal.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric Profile-Stair Nosing.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric Rebar Shape Template.rft

Đường biên dạng. Dùng dựng hình.

Metric RPC Family.rft

Đối tượng diễn họa.

Metric Site.rft

Đối tượng ngoài công trình

Metric Specialty Equipment wall based.rft

Thiết bị gắn tường.

Metric Specialty Equipment.rft

Thiết bị MEP

Metric Spot Lighting Fixture ceiling based.rft

Thiết bị MEP

Metric Spot Lighting Fixture wall based.rft

Thiết bị MEP

Metric Spot Lighting Fixture.rft

Thiết bị MEP

Metric Structural Column.rft

Cột kết cấu (Khác cột kiến trúc)

Metric Structural Foundation.rft

Móng

Metric Structural Framing - Beams and Braces.rft

Dầm xà

Metric Structural Framing - Complex and Trusses.rft

Dầm kèo tổ hợp

Metric Structural Stiffener Line Based.rft

Thép hình

Metric Structural Stiffener.rft

Thép hình

Metric Structural Trusses.rft

Kèo

Metric Telephone Device Hosted.rft

Thiết bị MEP

Metric Telephone Device.rft

Thiết bị MEP

Metric Window - Curtain Wall.rft

Cửa sổ cho vách kính

Metric Window with Trim.rft

Cửa sổ

Metric Window.rft

Cửa sổ

Sau khi mở file mẫu (Lưu ý có thể mở nhiều family hay dự án cùng lúc, trong mỗi family có thể mở nhiều View), dùng tổ hợp phím Ctrl+ Tab để chuyển sang các cửa sổ khác đang mở.

Một Family ngoài có giá trị sẽ mất nhiều thời gian thiết kế và cần có kinh nghiệm, từ việc đặt tên, định nghĩa tham số, tìm các giải thuật hay và phải xác định được các giới hạn biên của tham số.

Trong một tổ chức hay đơn vị thiết kế nếu có đủ số nhân sự cần thiết cho từng công đoạn thì tốt nhất nên có một nhân sự chuyên thiết kế Family theo yêu cầu.

v Thực hành

Mở file Metric Generic Model.rft


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập