Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2k- Các lệnh trong vùng Menu tính toán phân tích - Analytical 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à       Các lệnh trong vùng Menu tính toán phân tích - Analytical

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Gán tải trọng.

 

2

Thiết kế các loại tải trọng

 

3

Thiết kế các tổ hợp tải trọng

 

4

Thiết lập gối trên đường biên

 

5

Điều chỉnh liên kết

 

6

Phục hồi liên kết

 

7

Kiểm tải trọng

 

8

Kiểm tra liên kết

 

9

Vẽ không gian chức năng

Tương tự như Room

10

Vẽ đường biên không gian chức năng tùy ý.

Tương tự như Room

11

Gán nhãn cho không gian chức năng

Tương tự như Room

12

Xác định vùng để tính toán trong hệ thống HVAC

 

13

Tính toán cho hệ thống MEP

 

14

Tính toán năng lượng tiêu hoa cho các dịch vụ sử dụng trong công trình

 

15

Tính toán công suất cho bảng điện

 

16

Tạo bảng thống kê

 

17

Tính toán tổn thất áp suất trong đường ống hệ thống HVAC

 

18

Tính toán tổn thất áp suất trong đường ống hệ thống nước

 

19

Kiểm tra các hệ thống

 

20

Kiểm tra hệ thống HVAC

 

21

Kiểm tra hệ thống nước

 

22

Kiểm tra mạch điện

 

23

Hiển thị các lỗi liên kết trong hệ thống

 

24

Chú thích cho hệ thống HVAC

 

25

Chú thích cho hệ thống nước

 

26

Chú thích vùng không gian

 

27

Tính toán năng lượng sử dụng trong dự án

 

28

Thiếp lập các thông số cho việc tính toán năng lượng

 

29

Mở tính năng mô phỏng năng lượng của dự án

 

30

Tính toán theo mô phỏng năng lượng của dự án

 

31

Kết quả mô phỏng

 

32

Phối hợp tính toán kiểm tra với phần mềm Robot


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập