Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục sách lập trình Addins Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Danh mục cuốn sách.Viết Add-in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng chính hỗ trợ. Trong Revit thì có 2 ngôn ngữ phổ biến được hỗ trợ là VBA và C Shap (C#). Dùng VB.net hay C# chỉ khác nhau về cú pháp của ngôn ngữ, lập trình viên có thể tùy chọn ngôn ngữ sở trường của mình để tận dụng lợi thế. 

Đối với người học Revit, biết lập trình không chỉ giúp tùy biến công cụ mà còn giúp việc nghiên cứu và học Revit dễ dàng hơn nhờ hiểu sâu bản chất của đới tượng. Tuy nhiên, việc học lập trình giống như chơi game, cần sự đam mê là chính.

Chúc các bạn thành công!I-GIỚI THIỆU ADDINS CHO REVIT
II-KHỞI TẠO MỘT DỰ ÁN III- VÀI NÉT VỀ C# cho Addin Revit IV-VIẾT LỆNH TRONG REVIT V-TẠO MENU GIAO DIỆN VÀ ĐÓNG GÓI

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập