Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2b- Tạo các đối tượng 3D kết cấu - Structure 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à     Tạo các đối tượng 3D kết cấu - Structure

Mô tả các lệnh vẽ đối tượng 3D kết cấu - Revit Structure. Các bạn mới học Revit tham khảo hoặc các đã học Revit tìm hiểu chuyên sâu

Mô tả

chức năng

Ghi chú

1

Lắp dầm, xà

Cần xác định mặt phẳng làm việc. Nên làm việc trên mặt bằng (PlaneView) thuộc bộ môn kết cấu (Structural).

2

Lắp tường gạch, vách kính…

Giống lệnh lắp tường trong Menu Architecture nhưng biến mặc địnhStructural =Yes. tức là tường tham gia chịu lực trong tính toán.

*** Lưu ý: Loại tường này sẽ hiển thị trên View thuộc bộ môn kết cấu.

3

Lắp cột kết cấu (cột chịu lực)

Chính là lệnh vẽ cột kết cấu trongMenu Architecture.

4

Lắp sàn

- Sàn kiến trúc (sàn hoàn thiện)

- Sàn kết cấu (sàn chịu lực)

- Lắp đường biên sàn (dầm, len chân tường..)

5

Lắp khung kèo

Khung kèo là một dầm tổ hợp được định nghĩa như một Family.

6

Lắp dầm, xà

Dầm loại này có hai mặt phẳng tham chiếu riêng cho đầu và cuối dầm (khác Beam).

7

Lắp hệ dầm

Hệ dầm để quản lý nhóm dầm trên một mặt phẳng có tiết diện giống nhau trên một diện tích. Rất thường dùng như vẽ xà gồ, cầu phong…

8

Lắp móng chân cột

Móng đơn, móng băng, móng cọc…

9

Lắp móng chân tường

Móng dưới tường, thay đổi chiều dài tự động theo chiều dài tường.

10

Tạo móng bè

Giống tạo sàn, nhưng là đối tượng loại móng (CategoryFounda-tion).

11

Lắp thép thanh 3D cho kết cấu bê tông (Rebar)

Dùng dựng hình thép trong bê tông. Có thể dùng các lệnh ngoài để vẽ thép 3D tự động.

12

Lắp thép lưới cho cấu kiện sàn, tường…

Dùng vẽ thép sàn. Lưới thép có 4 lớp. Có thể tắt mở số lớp theo yêu cầu.

13

Rải thép theo đường dẫn

Dùng vẽ thép sàn, ví dụ rải thép mũ.

14

Thép tấm hàn sẵn

Cho các dạng thép đặc biệt khác. Giống như lưới thép hàn sẵn.

15

Thiết lập biến cho lớp bê tông bảo vệ

Tùy theo loại kết cấu bê tông dầm cột móng, sàn…Đặt tên cho từng loại theo độ dày của lớp bê tông bảo vệ.

16

Xem trong Menu Architecture

Lưu ý đây là các lệnh vẽ đối tượng 3D.

 

17

Xem trong Menu Architecture

By face giúp đục lỗ cho các cấu kiện kết cấu: dầm, đà, cột…

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập