Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.1- Mặt phẳng làm việc trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.3.1- Mặt phẳng làm việc

Revit dựng hình trong môi trường 3D, vì vậy, việc xác định mặt phẳng làm việc là vô cùng quan trọng.

Ví dụ 1: Trên mặt bằng tầng 1, vẽ một chậu rửa. Làm sao biết chậu rửa đặt trên tầng 1, tầng 2 hay tầng trệt vì các mặt chiếu bằng chồng lên nhau trên một đường thẳng vuông góc với màn hình? Thực tế thì mặc định chương trình đã chọn mặt phẳng làm việc là tầng tương ứng với tầng đang mở, ta có thể đổi nếu muốn.

Ví dụ 2: Trên mặt đứng cần vẽ một mô hình mái đón bằng lệnh Model In-Place.Làm sao biết được mô hình được vẽ ở vị trí nào trên phương vuông góc với màn hình? Có thể mô hình được vẽ ở trước nhà, giữa nhà hay sau nhà, thậm chí nó bay ra vô cực! Vì vậy phải chọn mặt phẳng làm việc là mặt trước của công trình để xác định mặt phẳng chứa đối tượng muốn vẽ.

Ví dụ 3: Để vẽ kết cấu mái nghiêng, cần phải có mặt phẳng làm việc nghiên theo mái. Sau đó mở mặt bằng mái set mặt phẳng làm việc rồi vẽ Xà gồ, cầu phông, li tô...

à      Tạo mặt phẳng làm việc

Như vậy trước khi vẽ một đối tượng cần phải biết mặt phẳng sẽ đặt đối tượng lên đó. Mặt phẳng đó có thể là mặt phẳng cốt cao độ, lưới trục hay của một bề mặt đối tượng. Trong trường hợp mặt phẳng chưa được xác định thì phải tạo một mặt phẳng mới bằng lệnh Reference Plane(RP).

Mặt phẳng được tạo bằng RP luôn vuông góc với màn hình. Vì vậy trước khi dùng RP phải lựa chọn một View phù hợp.

Sau khi tạo được Ref-plane, chọn lại đối tượng vừa tạo, đặt tên trên tham sốNametrong Properties. Ví dụ: mf_MaiTruoc.

Ngoài vai trò làm mặt phẳng làm việc, Ref-Plane cùng với Ref-Line còn có vai trò làm mặt phẳng và đường tham chiếu làm chuẩn để định vị cho các đối tượng đồ họa khác.

à      Chọn mặt phẳng làm việc

Hãy chọn một hình chiếu thuận lợi nhất cho việc dựng hình.

 Chọn Work Plane» Settrong nhóm Menu Architectural/ Structural/MEP.


① Hiển thị mặt phẳng được chọn hiện hành.
② Hủy liên kết đối tượng với một mặt phẳng làm việc đã chọn trước đó. (Dùng trong trường hợp Edit Work Plane)
③ Chọn mặt phẳng làm việc có sẵn trong danh sách.
④ Chọn một bề mặt 3D trên View hiện hành làm mặt phẳng làm việc.
⑤ Chọn một đường thẳng 3D trên View hiện hành và dùng mặt phẳng liên kết của đối tượng đó làm mặt phẳng hiện hành

Sau khi chọn được mặt phẳng làm việc, nếu hình chiếu hiện hành đang vuông góc với mặt phẳng làm việc thì danh sách các hình chiếu khả dụng sẽ hiển thị để người dùng chọn lại trước khi tiếp tục công việc dựng hình trên mặt phẳng đó.

à      Thay đổi mặt phẳng làm việc

Sau khi dựng hình, nếu thấy sai mặt phẳng làm việc thì (trong một số trường hợp) có thể thay đổi mặt phẳng làm việc.

chọn Modify » Edit Work Plane.

Hộp thoại chỉnh sửa mặt phẳng làm việc có thêm tùy chọn . Tùy chọn này tương tự như nút lệnh     trên Menu Modify ngữ cảnh. Lệnh này cho phép thay đổi nhanh mặt phẳng liên kết của đối tượng bằng cách chọn một bề mặt khác trên View hiện hành.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập