Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục "Bí quyết làm chủ Revit" 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Cuốn sách Revit này rất quan trọng với các kiến thức nền tảng dành cho các bạn học Revit và nghiên cứu chuyên sâu. Kiến thức trong cuốn sách Revit này là phần chung nhất của tất cả các bộn môn Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP. Các bạn học Revit cần phối hợp cuốn sách này với một cuốn chuyên biệt cho từng bộ môn.
Được biên soạn theo sự trải nghiệm của tác giả qua nhiều công trình với các thể loại khác nhau như chung cư, cao ốc, công trình công nghiệp, nhà ở dân dụng…, kiến thức và ngôn ngữ của quyển sách được tổng hợp, diễn đạt dưới góc nhìn của người trực tiếp làm việc với phần mềm. 
Chúc các bạn thành công!


Lời nói đầu
Lời giới thiệu
CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU PHẦN MỀM REVIT
1.2- Sự khác biệt giữa Revit với các công cụ hỗ trợ thiết kế khác
1.3- Phương pháp ứng dụng Revit hiệu quả
CHƯƠNG 2- GIAO DIỆN VÀ CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN
2.1- Bố cục giao diện và mô tả chức năng nút lệnh
2.1.1- Phân vùng chức năng Menu trên giao diện
2.1.2- Các lệnh chi tiết trong vùng Menu
2.1.2a- Tạo các đối tượng 3D kiến trúc - Architecture
2.1.2b- Tạo các đối tượng 3D kết cấu - Structure
2.1.2c- Tạo các đối tượng 3D MEP
2.1.2d- Các lệnh trong vùng Menu chỉnh sửa - Modify
2.1.2e- Các lệnh trong vùng Menu tạo đối tượng 2D - Annotate
2.1.2f- Các lệnh trong vùng Menu làm việc trên hình chiếu - View
2.1.2g- Các lệnh trong vùng Menu quản lý thông tin dự án - Manage
2.1.2h- Các lệnh trong vùng Menu phối hợp nhóm - Colaborate
2.1.2i- Các lệnh trong vùng Menu phối dựng hình linh hoạt - Massing + Site
2.1.2j- Các lệnh trong vùng Menu liên kết file ngoài - Insert
2.1.2k- Các lệnh trong vùng Menu tính toán phân tích - Analytical
2.1.2l- Các lệnh trong vùng Menu lệnh ngoài - Addin
2.2- Thiết đặt cấu hình, đặt lệnh tắt
2.2.1- Cấu hình chung
2.3- Kỹ thuật chọn đối tượng
CHƯƠNG 3- NGUYÊN TẮC CHUNG TẠO CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG
3.3- Tạo và chỉnh sửa đối tượng 3D
3.3.1- Mặt phẳng làm việc trong Revit
3.3.2- Family hệ thống trong Revit
3.3.3- Family thiết kế ngoài
3.4- Dựng hình với Massing
3.5 - Tạo và chỉnh sửa đối tượng 2D
3.6- Định nghĩa và chỉnh sửa tham số - dữ liệu
3.7- Import dữ liệu từ bên ngoài
3.7.1- Link file
3.7.2- Import file
CHƯƠNG 4- THIẾT LẬP ĐƯỜNG NÉT, MÀU SẮC, VẬT LIỆU
4.1- Định nghĩa kiểu đơn vị, kích thước, chữ
4.2- Định nghĩa dạng đường nét, ký hiệu
4.3- Thiết lập định dạng cho đối tượng 3D, 2D
4.4- Thiết lập định dạng cho đối tượng tùy biến trên hình chiếu
4.5- Thiết kế vật liệu
CHƯƠNG 5- KỸ THUẬT VIEW
5.2- Các loại hình chiếu
5.3- Tham số điều khiển View
5.5- Năm phương pháp điều khiển sự hiển thị của đối tượng
5.6- Sử dụng View Template
CHƯƠNG 6- TẠO BẢNG CHÚ THÍCH, THỐNG KÊ
6.1- Thông tin dự án trong file Revit
6.2- Tạo chú thích
6.3- Tạo chú thích chung (Legend)
6.4- Tạo bảng thống kê
CHƯƠNG 7- QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG DỰ ÁN CHƯƠNG 8 - CÀI ĐẶT PLUG-IN CHƯƠNG 9 - XUẤT HỒ SƠ THIẾT KẾ
9.4- Kỹ thuật in ra máy in, PDF, CAD

 
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập